Mag het iets wilder zijn?

Qua biodiversiteit denk ik dat het hier in de tuin wel snor zit. We hebben een poel, veel hagen, houtkanten, onze boomgaard, een takkenhoop en de composthoop. En al die verschillende biotoopjes trekken de nodige insecten, vogels, vlinders en amfibieën aan. Ook zorg ik ervoor dat er het hele jaar wel iets te vinden is van nectar en stuifmeel. Dat maakt dat het hier van vroeg in het voorjaar tot laat op het jaar blijft gonzen. Ik zou niet anders willen want een levende tuin geeft zoveel meer plezier. Maar omdat het altijd beter kan ben ik nog eens beginnen nadenken waar er nog verbetering mogelijk is. En zo kwam ik uit op het creëren van meer wilde hoekjes, toch iets wat voor veel insecten essentieel is. Hoe verder je van ons huis weg gaat hoe wilder het wordt, maar zo dacht ik, dat kan nog wilder. Vanaf nu zorg ik er dus voor dat de bloemenweide in het najaar niet helemaal gemaaid wordt maar laat ik eilandjes staan waar tal van insecten in kunnen overwinteren of beschutting zoeken of whatever doen.  De bloemenakker met éénjarigen wordt pas gemaaid in het voorjaar;
Rond de vijver en ons riviertje laat ik een strook uitgebloeide bloemen ongemoeid; En op een andere plek groeien ineens weeral boterbloemen, lang leve dat nazomerke! (soit dat heeft er nu eigenlijk wel niets mee te maken, beschouw dit dus maar als een kleine mededeling)Ook tussen de heg rondom de weide maai ik niet meer na augustus. En alsof dat nog niet genoeg is had ik nog dakpannen liggen en crëeerde ik in nog geen uurtje tijd deze schuil en overwinteringsplek voor onze kikkers, padden en salamanders. Soms moete dingen ook gewoon doen hé.
Die zullen weer content zijn, ik in ieder geval wel. En kijk eens wie we hier hebben. Deze egel was duidelijk op zoek naar een winterplek. Hij heeft de wilde plekjes voor het uitkiezen zou ik zeggen!